Eason and The DUO Band L.O.V.E is L.I.F.E 慈善演唱会 2018 Blu-ray AVC 1080i DTS-HD MA 5.1-CHDBits

影片名称 : 陈奕迅 – L.O.V.E. is L.I.V.E. 慈善演唱会 Eason Chan L.O.V.E. is L.I.V.E.
文件体积 : 58.1G
封装格式 : 蓝光原盘 ISO
音轨规格 : 粤语 DTS-HDMA 5.1

陈奕迅与DUO团队继2010至12年的《DUO》世界巡迴演唱会66场演出后,2018年再度聚首,以eason and the duo band名义发行广东大碟《L.O.V.E》,还于10月27日在中环摩天轮底空地举行慈善演唱会《L.O.V.E. is L.I.V.E.》,现场演绎了多首《L.O.V.E》新曲和Eason金曲,121分钟共22首曲目辑录于《L.O.V.E. is L.I.V.E.》影碟内。
120分钟音乐纪录片《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》则讲述 Eason 与 The Duo Band 在2010至2012年间在世界各地巡迴演唱会的节录精华,以及灌录《L.O.V.E.》大碟的片段,由DUO团队成员之一张杰邦执导。当中以《L.O.V.E.》大碟每首歌曲的诞生过程为主线,纪录DUO团队的友爱。

Disc 1 – CONCERT – L.O.V.E. is L.I.V.E.

01. 破坏王
02. 最后的嬉皮士
03. 海里睡人
04. 还不够远
05. 渐渐
06. 黑洞
07. 敬菸
08. 给儿子的信
09. 蠢
10. Beautiful Fools
11. 疯狂的朋友
12. 猜情寻
13. RUN
14. 尽力呼吸
15. 龙舌兰
16. 和平饭店
17. 我们万歳
18. 床头床尾
19. 与你常在
20. 与我常在
21. 可一可再
22. 幸福摩天轮

Disc 2 – DOCUMENTARY – L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.

Download:

Disc 1 – CONCERT – L.O.V.E. is L.I.V.E.

https://katfile.com/bv9dmofzvxxc/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part01.rar.html
https://katfile.com/ntpjbl3c9iht/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part02.rar.html
https://katfile.com/eti646qhlq55/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part03.rar.html
https://katfile.com/3esfbdqk70ji/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part04.rar.html
https://katfile.com/6m4605xcrway/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part05.rar.html
https://katfile.com/lwelpihz3c0k/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part06.rar.html
https://katfile.com/iesycjhebkt8/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part07.rar.html
https://katfile.com/g5zhz6vhe7uh/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part08.rar.html
https://katfile.com/jjedi6e0pabx/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part09.rar.html
https://katfile.com/subhfucdn8tv/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part10.rar.html
https://katfile.com/2mxxgb1rrn70/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part11.rar.html
https://katfile.com/ttwbsy6m5n2y/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part12.rar.html
https://katfile.com/a8xi2mh8acw1/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part13.rar.html
https://katfile.com/2rk99mlx5v9n/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part14.rar.html
https://katfile.com/yddc3e0oonu5/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part15.rar.html
https://katfile.com/li101865s3yx/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part16.rar.html
https://katfile.com/f9flyf9rdi3b/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part17.rar.html
https://katfile.com/banmwvymwzrq/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part18.rar.html
https://katfile.com/9i48scfol6du/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part19.rar.html

https://katfile.com/smwivogvcx9i/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part01.rev.html
https://katfile.com/6iyni756482p/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part02.rev.html

or

https://filejoker.net/7b5w50s1s7nd/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part01.rar
https://filejoker.net/5pktubjysyk3/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part02.rar
https://filejoker.net/oz5z7o6fajpe/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part03.rar
https://filejoker.net/1rontcre4wqz/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part04.rar
https://filejoker.net/s2bl3nctuneq/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part05.rar
https://filejoker.net/f4cglfwhapja/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part06.rar
https://filejoker.net/wviouemxrbyx/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part07.rar
https://filejoker.net/0j7bjzb68kuh/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part08.rar
https://filejoker.net/1sx6jvcqko18/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part09.rar
https://filejoker.net/3v8jpxvnv5lr/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part10.rar
https://filejoker.net/ctg56ag47jkf/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part11.rar
https://filejoker.net/10p8rl48eiwm/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part12.rar
https://filejoker.net/9u0papdq5c3y/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part13.rar
https://filejoker.net/z0rpxdwrim8q/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part14.rar
https://filejoker.net/5qwofquwy6ca/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part15.rar
https://filejoker.net/3tsivkchl9oj/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part16.rar
https://filejoker.net/mkr58bgrf5tx/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part17.rar
https://filejoker.net/k1jo9py5egxg/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part18.rar
https://filejoker.net/czd8w48hhisn/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part19.rar

https://filejoker.net/pzr9tpn895w5/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part01.rev
https://filejoker.net/16qzbqrqrzpw/EASON_LOVE_IS_LIVE_DISC1.part02.rev

Disc 2 – DOCUMENTARY – L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.

https://katfile.com/hq859te6kyuj/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part01.rar.html
https://katfile.com/nduht916iubm/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part02.rar.html
https://katfile.com/w0722achivhc/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part03.rar.html
https://katfile.com/c3c3su4nyzzd/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part04.rar.html
https://katfile.com/cb3yaznytg6r/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part05.rar.html
https://katfile.com/y2t3e35ypjk8/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part06.rar.html
https://katfile.com/r96y69ca2fqj/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part07.rar.html
https://katfile.com/nlo8d215i9j6/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part08.rar.html
https://katfile.com/swgbzi6iksf2/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part09.rar.html
https://katfile.com/1lzb9bxx7u2c/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part10.rar.html
https://katfile.com/k8gfalynj2t8/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part11.rar.html

https://filejoker.net/uqnmqzvuwmhm/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part01.rar
https://filejoker.net/2alfjbe5vcih/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part02.rar
https://filejoker.net/gc4hauf4mbjt/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part03.rar
https://filejoker.net/ov8n4h0c9p3w/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part04.rar
https://filejoker.net/er2sgs0k0ba5/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part05.rar
https://filejoker.net/7m2zv9z4247y/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part06.rar
https://filejoker.net/m6wjwfj787xj/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part07.rar
https://filejoker.net/8mev5ijgswmh/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part08.rar
https://filejoker.net/ufks0kusvobr/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part09.rar
https://filejoker.net/7bd2m1ca5xfb/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part10.rar
https://filejoker.net/uy7fhaxwuioi/EASON_LOVE_IN_FRAMES.part11.rar

Related Posts

© 2023 cpop.me - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress